Dags att investera i solpaneler – kötid och priser går ner
PUBLICERAD 20/2/2024

Dags att investera i solpaneler – kötid och priser går ner

Energi & värme Att få solpaneler installerade har nästan varit omöjligt då marknaden varit extremt överhettad. Men nu har det vänt, du behöver inte vänta så länge och priserna för solceller fortsätter nedåt.

Text: Pär Brandt

För 1–1,5 år sedan var det nästan omöjligt att hitta en firma som kunde installera solpaneler. Eller så var det väldigt långa väntetider, ibland upp mot 12 månader.

Nu är läget helt annorlunda, av flera skäl. Sänder du ut en offertförfrågan så får du som regel svar inom några veckor och väntetiden innan byggstart är betydligt kortare.

Elpriserna var extrema under vintern 2022/2023 men har nu gått ner på mera ”normala” nivåer igen. Trots det är solceller fortfarande en investering som går att räkna hem. Även om det tar lite längre tid.

Fastighetsägarens totala energikostnader sjunker och miljönyttan med egenproducerad solel är ett lika starkt argument som det alltid varit. För många villaägare ger det en stor tillfredställelse att kunna få ett större oberoende och kunna dra sitt strå till stacken i den klimatomställning som majoriteten av forskare anser vara nödvändig.

solpaneler, solceller, solel, installation, väntetid, prisnedgång, verkningsgrad, hybridväxelriktare, batteri, certifierade, installatörer, grönt, avdrag, klimathot, villaägare.Solpaneler kräver en noggrann budget. Inte minst gäller det att hålla reda på vilka avdrag du kan använda.

Passa på nu

Tillväxten inom branschen har varit enorm. De senaste tre åren har antalet installerade solpaneler nära på fördubblats varje år, jämfört med fjolåret.

Under 2023 utfördes cirka 100.000 installationer av solpaneler i Sverige. Vilket ska jämföras med runt 55.000 under 2022.

Den högre bankräntan har haft en inbromsande effekt på antalet installationer under 2023. Men fjolåret blev ändå en succé för branschen då man hade en stor, uppdämd orderstock som gick att beta av. 

Prognosen för 2024 ser lite lugnare ut, vilket inte minst förkortar väntetiden för de som vill ha solceller till sitt hus. 

Flertalet husägare behöver låna pengar till sin installation av solpaneler. Eftersom det kan handla om cirka 150.000 kronor och uppåt är bankräntan en tung post i budgeten.

De flesta finansanalytiker tror att Riksbanken börjar sänka sin styrränta under andra halvan av 2024 och fortsätter sänkningarna under 2025. En lägre bankränta ökar sannolikt intresset hos villaägarna att ta klivet och investera i solpaneler – vilket förmodligen även innebär längre väntetid.

Av ovan nämnda skäl kan 2024 vara ett bra tillfälle att relativt snabbt få installerat solceller till sin fastighet.

solpaneler, solceller, solel, installation, väntetid, prisnedgång, verkningsgrad, hybridväxelriktare, batteri, certifierade, installatörer, grönt, avdrag, klimathot, villaägare.Mest diskret blir det med svarta takpannor. Aino har en relativt ny panel som är helt svart, kallas för "Black Hole".

Priserna sjunker

En annan faktor som också gynnar fastighetsägarna är att priserna på solpaneler fortsätter att sjunka. 

Den stora efterfrågan på solpaneler gjorde att priserna ökade fram till mitten av 2022. Sedan har priserna sjunkit och ser ut att fortsätta att gå ner under 2024. 

Priserna sjunker samtidigt som solcellerna blir allt mera effektiva. Idag är det inte ovanligt med en verkningsgrad kring höga 22 procent eller låga 23 procent. Räknat per krona har det aldrig förut varit så gynnsamt att investera i solpaneler som det är idag.

Solpanelerna blir allt mera effektiva för varje år som går, men det är relativt små förbättringar på i snitt någon procentenhet per år. Men det blir ändå en avgörande skillnad, för 5 år sedan låg verkningsgraden strax över 18 procent i snitt och idag närmar den sig 23 procent.

Något stort tekniskt genombrott är inte att vänta när det gäller solceller. Därför finns det ingen större anledning att vänta med investeringen i solel.

Solpaneler, solceller, solel, installation, väntetid, prisnedgång, verkningsgrad, hybridväxelriktare, batteri, certifierade, installatörer, grönt, avdrag, klimathot, villaägare.Tesla Powerwall 3 har en kapacitet på 13,5 kWh och kan leverera 11,5 kW kontinuerligt.

Batteriernas genombrott

För några år sedan var det svårt – rent ekonomiskt – att motivera en installation av ett batteri som komplement till solpanelerna. Men även batteripriserna sjunker och inom branschen tror många att 2024 blir en vändpunkt.

Fördelen med ett installerat batteri är att villaägaren kan lagra en del av den energi som skapats under dygnets ljusa timmar. Energin kan säljas ut på nätet, om priset är gynnsamt, eller användas för den egna förbrukningen i hushållet. Exempelvis för att ladda en elbil, som förmodligen inte står hemma dagtid.

Även om ni vill vänta med att installera ett batteri gäller det att framtidssäkra och välja rätt typ av växelriktare. De som kan hantera batterier kallas för hybridväxelriktare. De som (oftast) inte kan kopplas till batteri heter strängväxelriktare.

Batterier för villaägare brukar ha en kapacitet runt 5–10 kWh. Det statliga gröna avdraget för batteri samt växelriktare är 48,5 procent.

Förutom fördelarna för villaägaren har installation av batterier en viktig, stabiliserande effekt för elnätet.

Tvärt emot vad många tror kan solpaneler och batteri inte användas vid strömavbrott, eftersom växelriktaren av säkerhetsskäl slås av. Det går att installera en anläggning för ”ö-drift”, som det heter, men en sådan är ganska dyrbar och svår att motivera ekonomiskt då strömavbrotten är få i Sverige.

Solpaneler, solceller, solel, installation, väntetid, prisnedgång, verkningsgrad, hybridväxelriktare, batteri, certifierade, installatörer, grönt, avdrag, klimathot, villaägare.Solpaneler måste installeras av proffs, helst certifierade installatörer.

Certifierade installatörer

Eftersom efterfrågan på solpaneler varit så stor har det tyvärr lockat till sig en del mindre seriösa företag.

En förändring som genomförts nyligen – och gör det lite lättare att välja seriösa företag – är att installatörer av solceller kan bli certifierade. Det sker med ett digitalt prov och genom att arbetsgivaren intygar den praktiska kompetensen.

Certifierade installatörer av solceller har en speciell kompetens som omfattar kunskaper inom flera områden. Villaägaren kan inte själv göra hela eller delar av installationen, arbetet måste utföras av en installatör.

Den nuvarande nedgången inom byggsektorn kan eventuellt innebära att en del yrkesgrupper vidareutbildar sig till att bli installatörer av solpaneler. Men det är ännu för tidigt att se hur detta kan påverka branschen.

Solpaneler, solceller, solel, installation, väntetid, prisnedgång, verkningsgrad, hybridväxelriktare, batteri, certifierade, installatörer, grönt, avdrag, klimathot, villaägare.Solpaneler är en långsiktig investering. Livslängden är svår att uppskatta, men sannolikt flera decennier.

Vad väntar du på?

Har du funderat på att installera solpaneler kan alltså 2024 vara rätt år att slå till. Priserna på solceller går ner och snart blir förmodligen bankräntan lägre om det behöver lånas pengar.

Missa inte vår förra artikel om solpaneler. Där finns ytterligare information och värdefulla tips.

 

Fler artiklar i ämnet:

Installera solceller till ditt hem – så här räknar du och väljer rätt

Din jordfelsbrytare bryter strömmen – så felsöker du själv

6 farliga elfel i hemmet – så kontrollerar du själv

”Spara 90 procent av dina elkostnader!” Sant eller falskt?

Mer om Energi & värme
Värmande tips på hur du sänker dina elkostnader
Värmande tips på hur du sänker dina elkostnader
Energi & värme

När temperaturen faller ute är det bra att ha koll på elförbrukningen och hur du kan göra för att sänka dina elkostnader. Här avslöjar vi de största energitjuvarna och ger …

Installera solceller till ditt hem – så här räknar du och väljer rätt
Installera solceller till ditt hem – så här räknar du och väljer rätt
Energi & värme

Att installera solpaneler har blivit mycket populärt, speciellt efter att elpriserna ökade dramatiskt. I den här guiden får du viktiga tips för att kunna räkna hem investeringen i din solenergianläggning …

Så här ser du över taket – och räddar huset!
Så här ser du över taket – och räddar huset!
Energi & värme

Att taket är en av de viktigaste delarna på huset vet de allra flesta. Ändå gör många misstaget att låta det gå för lång tid utan att underhålla det – …