6 farliga elfel i hemmet – så kontrollerar du själv
PUBLICERAD 20/4/2022

6 farliga elfel i hemmet – så kontrollerar du själv

Bygg & renovera Elektriska fel i ditt hem kan orsaka både brand, skada och i värsta fall dödsfall. I den här guiden berättar vi om de 6 farligaste och vanligaste elfelen – samt hur du undviker en olycka.

Det finns flera typer av farliga elfel i ditt hem som kan leda till skador, brand, stötar och i värsta fall dödsfall. Nedan har vi listat 6 av de vanligaste och samtidigt farligaste elfelen som du kan stöta på:

  • Bränd lukt och/eller gnistor
  • Skadade kontakter och elsladdar
  • Jordfelsbrytaren löser ut
  • Du känner ”pirr” vid beröring
  • Säkring går sönder/löser ut
  • Hemmafixare har fuskat

Läs igenom punkt för punkt nedan och förbättra dina kunskaper om elfel. Om du är förberedd kan du ta rätt beslut för att åtgärda de akuta felen och undvika skador på både ditt hem, dig själv och din familj.

Är du tveksam till vilken åtgärd som är rätt ska du alltid kontakta en kunnig elektriker. De har den utbildning och erfarenhet som behövs för att höja din säkerhet och undvika farliga fel.

Bränd lukt eller gnistor

Om en laddare till datorn eller mobilen blir väldigt varm och kanske börjar lukta bränd plast – då gäller det att dra ut stickkontakten direkt! Samma sak gäller för andra elektriska apparater.

Det som elektriker brukar kalla för varmgång och antändning kan bero på flera orsaker. Överbelastning, gnistbildning och mekaniska samt elektroniska fel är de vanligaste orsakerna till varmgång.

Om en elektrisk apparat blivit väldigt varm, bränd eller det uppstått gnistor så ska den kasseras. Reparation lönar sig nästan aldrig. Om du misstänker att skadan uppstått på grund av ett ursprungligt fel kan varan reklameras, upp till tre år efter inköp.

Varmgång kan även uppstå i fasta installationer, som ett vägguttag eller en elcentral. Då behövs en elektriker som felsöker.

Men vissa elektriska reparationer får du utföra själv, förutsatt att du har nödvändiga kunskaper. Exempel på det är byte av en skadad stickpropp eller sladdströmbrytare.

Skadade kontakter och elsladdar

Mekaniska skador på stickproppar och elsladdar är ganska vanliga. Och tyvärr också farliga då de strömförande delarna kan blottas och då orsaka en olycka.

Orsakerna till skadorna kan vara många. Kablar kan få skärskador, bett (från husdjur) eller gå sönder av ålder och slitage. Det räcker inte med att vira lite isoleringstejp runt skadan, utan hela kabeln ska bytas ut.

Ett annat vanligt fel är att en stickpropp dras ut genom att användaren fattar tag i kabeln och drar i den. Då belastas sladden och den kan lossna från stickproppen, alternativt skadas kabeln. Givetvis ska stickproppen dras ut genom att man fattar tag om själva kontakten, inte kabeln.

Skador på kontakter, vägguttag, elsladdar, strömbrytare och liknande ska åtgärdas skyndsamt. Ofta går det inte att reparera, utan man ersätter den skadade delen med en ny.

Det räcker inte att du själv vet att till exempel en stickpropp är sprucken och på väg att falla isär. För eller senare kommer någon annan att använda stickproppen och riskerar då att skadas. Eller så sker en olycka med ett barn eller husdjur.

Jordfelsbrytaren löser ut

Jordfelsbrytare är en fantastisk ”manick” som betytt mycket för att höja elsäkerheten. Därför är jordfelsbrytare ett lagkrav i all nyproduktion sedan ett 20-tal år tillbaka. Jordfelsbrytare ska även monteras vid en ny installation i en gammal anläggning.

Lite förenklat kan man säga att en jordfelsbrytare håller koll på den ström som går ut och kommer tillbaka. Vid ett jordfel ”försvinner” en del ström och då slår jordfelsbrytaren av. En av de stora fördelarna är snabbheten, jordfelsbrytaren reagerar på bråkdelar av en sekund och vid mycket små strömmar.

Nackdelen med en jordfelsbrytare är att den i allmänhet (beroende på installation) bryter all ström i hemmet. Har du varit bortrest på semester så är det rätt tråkigt att komma hem och upptäcka att allt i kylskåp och frys är förstört.

Om jordfelsbrytaren löst ut så är det inte bara att slå på den igen, utan också tänka efter. Försök vara ”detektiv” och gå en inspektionsrunda i hemmet. Vad kan ha hänt? 

Har man hund eller katt så kan djuret bitit i en kabel, exempelvis. En laddare, eller annan elprodukt, kan ha gått sönder och i värsta fall kan det leda till överhettning och brand. Om åskan gått i grannskapet så kan det leda till tillfälliga spänningshöjningar, så kallade transienter, som gör att jordfelsbrytaren löser ut.

Ett sätt att leta fel är att dra ut sladden ur uttaget för alla elektriska apparater. Slå på jordfelsbrytaren och börja sedan ansluta alla apparater, en i taget. Om en apparat får brytaren att lösa ut på nytt så finns felet där, med all sannolikhet.

Men orsakerna kan vara många och om felet upprepar sig – och du inte hittar orsaken – är det säkrast att ta hjälp av en elektriker som felsöker.

En jordfelsbrytare kan behöva ”motioneras” genom att man slår från och till brytaren. De flesta jordfelsbrytare har en testknapp för detta. Gör det 2–3 gånger om året.

Du känner ”pirr” vid beröring

Att få en elektrisk stöt är mycket obehagligt. Och farligt. Strömgenomgång, som elektriker kallar det, kan leda till hjärtrubbningar och de kan märkas först flera timmar efter att olyckan skett. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är dödande.

Kunskapen om hur farligt strömgenomgång är har varit dålig, även på sjukhusen. Det är inte ovanligt att personer som fått strömgenomgång och vill bli undersökta får höra att ”hushållsel är inte farligt.” En person som varit med om en elolycka bör genomgå EKG-test, koaguleringstest samt urinprov för att kontrollera njurfunktionen.

Dödsolyckor i hemmet på grund av strömgenomgång är numera mycket ovanliga, vilket vi framför allt kan tacka jordfelsbrytarna för. Hur en person reagerar på strömgenomgång är högst individuellt och beror framför allt på var strömmen går in och ut ur kroppen.

Men även en liten, ”pirrande” känsla vid beröring är ett varningstecken på att något farligt kan hända. Ett elfel i en diskmaskin kan till exempel göra höljet strömförande, kanske så att strömmen går vidare i diskbänken. Så länge du har dina sköna Foppatofflor på dig (som isolerar) så går kanske bara en mycket liten mängd ström till din hand, vilket upplevs som ett ”pirr”. Men tar du av dig Foppatofflorna – eller greppar diskbänken med båda händerna – då kan det bli en livsfarlig strömgenomgång!

Det finns många fler exempel på hur ström kan vandra iväg, framför allt i kök och badrum. Tyvärr inte ovanligt i äldre hus där någon ”hemmafixare” installerat el.

Vid sådana här upplevelser är det mycket viktigt att en elektriker får felsöka och åtgärda – innan en olycka sker.

Säkring går sönder

Säkringar skyddar elektrisk utrustning från överbelastning. En viktig säkerhetsfunktion eftersom det annars hade blivit varmgång och antändning.

Den äldre typen av porslinssäkringar finns kvar i en del hem. Men allt fler har uppgraderat även äldre fastigheter med moderna elcentraler där man använder så kallade automatsäkringar, eller dvärgbrytare som de också kallas.

En stor fördel med automatsäkringar är att de snabbt kan återställas. Det är också enkelt att se vilken säkring som löst ut.

Om en säkring löser ut måste man fundera på vad som hänt. Drar man igång både mikrovågsugnen, vattenkokaren och dammsugaren (om de är kopplade på samma grupp) så sker det sannolikt en överbelastning. Men det kan vara en elektrisk apparat som gått sönder och kanske kortsluter. 

Enklaste sättet att ”leka detektiv” är att dra ut sladden på alla förbrukare och sedan återställa, en efter en. När säkringen återigen löser ut så vet man var felet är.

Automatsäkringar går att återställa många gånger, men de håller inte i evighet. Beroende på mängden ström som säkringen blivit utsatt för så kan den bli så sliten att den behöver bytas ut. Porslinssäkringar används bara en gång, när de gått sönder måste de ersättas med en ny.

Hemmafixare har fuskat

”Koppla el kan väl inte vara så svårt?” Så tänker många hemmafixare som vill spara pengar och därför inte anlitar en elektriker. Men den inställningen kan inte bara leda till farligheter – den är också olaglig.

Som vi nämnt tidigare får man utföra vissa elektriska reparationer själv, förutsatt att nödvändiga kunskaper finns. Exempel på det är byte av en skadad stickpropp eller sladdströmbrytare. Man får även byta ut en skadad del på något som redan är installerat, exempelvis en väggmonterad strömbrytare.

Men nya installationer får endast utföras av behörig installatör. Förutom att bryta mot lagen så riskerar hemmafixaren också att skada sig (el är farligt!) samt bli ekonomiskt drabbad. Om till exempel en brand uppstår och försäkringsbolaget upptäcker att installationen är felaktigt utförd så kan de neka ersättning.

Fusk och så kallad ”fulel” är tyvärr vanligt. Enligt Elsäkerhetsverket finns det olagliga elinstallationer i tre av tio hushåll.

De vanligaste felen som görs är att till exempel ersätta ett lamputtag med en fast ljusarmatur. Att dra kabel i elrör eller dosor är inte heller tillåtet, sådana arbeten ska utföras av ett registrerat elföretag. Vilka företag som har rätt behörighet kan man kolla hos Elsäkerhetsverket.

En bidragande orsak till att hemmafixare frestas att göra jobbet själv är att installationsmaterialet finns tillgängligt hos byggvaruhus. Det är inte olagligt att köpa produkterna, men installationen ska utföras av behörig elektriker.