Översvämningarnas tid snart här – så undviker du katastrofen
PUBLICERAD 21/2/2024

Översvämningarnas tid snart här – så undviker du katastrofen

Aktuellt Att få huset översvämmat är en mardröm för de flesta villaägare. Och på grund av klimatförändringarna finns det risk att översvämningarna blir både fler och värre. Men det går att förbereda sig.

Text: Christian Körner

Översvämningar kan bli förödande och uppstår genom bland annat skyfall, kraftig snösmältning och mänskliga faktorer. Oftast sker de på våren och försommaren.

I grunden tros de bli fler på grund av att nederbörden ökar och blir alltmer extrem, och att vattenmedelnivån stiger.

Det kan drabba dig och orsaka stora ekonomiska skador. Därför gäller det att klimatanpassa huset.

Vid översvämningar kan det gå riktigt illa.Det kan gå riktigt riktigt illa. Förebygg eländet.

Så vad ska du göra för att skydda dig?

I korta drag gäller det att förbereda dig på det värsta genom att säkerställa att huset är tätt, men ändå andas, och att du har koll på att avrinningsvägarna är i klanderfri form.

Tätning

Det innebär att du ska täta tak, fönster, dörrar och andra öppningar. Det kan dessutom handla om sprickor i takpapp och annat.

Ha ett översvämningsskydd som du kan dra igång. Att installera avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventil i avlopp i källaren är därför klokt. Titta även över materialen och vad du använder för typ av färg och ytbehandling på fasader och fönster.

Avstängningsbar golvbrunn för källaren. Lyssna på Våra Hem. Du ska ha det.

Har du en källartrapp och garageportar – bygg tak över. Skydda dina tegelfasader genom att höja takfoten. Kontollera så att ventilationen fungerar om huset blir tätare. Eventuellt kan du behöva sätta in avfuktare.

Säkra avrinningsvägarna

Se så att stuprör, dräneringsrör och brunnar är rensade och i dugligt skick. Inga busk- eller skogsrötter får ha nått ner i VA-systemet. Det kan leda till både igenkorkning och läckage. 

Skydda dig mot översvämningar. Rensa stuprännorna.Så här ska det absolut inte se ut i stuprännorna. Rensa!

Tänk på att skräpet som fastnat i en brunn klassas som farligt avfall. Det betyder att du inte bara kan köra klägget till tippen själv.

Sen ska du försäkra dig om att dagvattnet inte är kopplat till spillvatten eller leds till husgrundsdräneringen. Marken ska luta från huset, så att vattnet rinner åt rätt håll.

Upptäcker du några brister i avrinningen till avloppsnätet ska du larma kommunen. Det är deras ansvar att åtgärda.

Kommunen kan vara behjälplig för att bygga översvämningsskyddKommunen vill också säkra sig mot översvämningar. Prata med dem.

Om du bor i ett hus i ett område med återkommande översvämningar

Skaffa skivor som är lätta att montera för dörrar, fönster och ventilation. Sätt upp dem vid översvämning.

Översvämningsskydd och pumpar är verkligen en given investering i det här geografiska läget.

Och så ska du fundera på om du behöver permanenta barriärer mot vattendrag. Kanske skulle ett översvämningsområde uppströms vara melodin att föreslå för kommunen. Det är ett förebyggande drag och om du har grannar kan ni samarbeta för att påverka.

Tillfälliga vallar mot översvämning kan du bygga själv.Tillfälliga vallar kan du bygga själv av plast och sandsäckar.

Sen ska du se till att du alltid har tillgång till reservkraft. Det är livsnödvändigt om energiförsörjningen slås ut.

Och förvara inga dyrgripar eller känslig utrustning i källaren. 

Glöm inte heller att se till att du alltid har tillgång till reservkraft. Det är livsnödvändigt om energiförsörjningen slås ut.

Den kanske viktigaste förebyggande åtgärden av alla:

Är du inte försäkrad mot just översvämningar ska du genast teckna en översvämningsförsäkring. Din vanliga hemförsäkring gäller i regel inte.

Men kolla villkoren noga. Försäkringsbolagen erbjuder olika skydd.

Se över ditt försäkringsskydd. Din vanliga hemförsäkring kommer inte täcka skadorna vid översvämning.Bara så du vet. Din hemförsäkring kommer inte täcka skadorna. Se över ditt försäkringsskydd.

Om katastrofen kommer

Aktivera nödplanen på stört. På med översvämningsskyddet och pumparna. Täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler. Slå av strömmen och rör inget elektriskt. Plocka undan det som är värdefullt och lägg det på ett säkert och torrt ställe.

Ta absolut inte bilen eller gå genom vattenmassorna. Den kan svepas iväg och vattnet kan vara förorenat och fullt med löst flytande bråte. Vägen kan på detta ha rasat. Du vet inte och det kan vara riktigt farligt.

Kör inte bil  kan vara lifsfarligt.enom vattenmassorna vid översvämning. Det kan vara livsfarligt.Låt bilen stå. Det är förenat med livsfara att köra i vattnet.

Sen då?

Ta det varligt när vattnet börjat flyta undan. Huset kan vara underminerat och ha skadats i sitt fundament.  Det är farligt att vara därinne eftersom det finns en påtaglig rasrisk.

Självklart ska du ringa ditt försäkringsbolag ögonaböj. Rengör sen och desinficera allt som blivit blött.

Till sist: Undersök och dokumentera alla skador innan du sätter igång med reparationerna.

 

 

 

 

Mer om Aktuellt
Preppa rätt – det här är konserverna du ska bunkra
Preppa rätt – det här är konserverna du ska bunkra
Aktuellt

Att du ska ha ett matlager i skafferiet så att det räcker vid en kris vet du. Att konserver är prima vet du också. Men hur ska du tänka när …

Nu är det sommartid – vad ska det vara bra för, egentligen?
Nu är det sommartid – vad ska det vara bra för, egentligen?
Aktuellt

Varje år kommer den lika säkert som amen i kyrkan. Dagen då svenskens klocka ställs om till sommartid. Men vad är egentligen tanken bakom påfundet? Läs och lär!

Så räddar du alla hjärtans dag – Våra Hems sista minuten-tips!
Så räddar du alla hjärtans dag – Våra Hems sista minuten-tips!
Aktuellt

Har du fullkomligt glömt bort att alla hjärtans dag står för dörren? Eller har du rent av inte ens koll på att det faktiskt är nu? Inga problem, vi kommer …