Så använder du din motorvärmare smartast
PUBLICERAD 17/10/2022

Så använder du din motorvärmare smartast

Energi & värme På vintern är det skönt med en motor- och kupévärmare. Med en motorvärmare kan du spara på både bränsle och framför allt miljö, men se till att göra rätt – fel använd kan motorvärmaren bli en riktig förlustaffär.

Att använda en elektrisk motorvärmare är ett enkelt sätt att hjälpa miljön – och samtidigt spara bränsle. En bil som varmstartas kan minska sin bränsleförbrukning med upp till en deciliter jämfört med en som kallstartas.

Kallstarter påverkar också miljön negativt eftersom en kall motor släpper ut helt orenade avgaser. För att den viktiga katalysatorn i avgasreningen ska "tända" måste den först värmas upp, vilket kan ta flera minuter av körning. Forskning från USA visar att de första 30 sekundernas körning efter kallstart ger lika mycket avgasutsläpp som de följande 50 milen körning!

Miljömässigt finns det alltså väldigt mycket att vinna genom att minska antalet kallstarter och även att snabbt få motorn varm, med hjälp av en elektrisk motorvärmare.

När temperaturen kryper nedåt

Hur länge du behöver ha din motorvärmare på beror på utomhustemperaturen. Vid temperatur kallare än -15 bör motorvärmaren slås på 1,5 timmar innan du ska använda bilen. Är temperaturen däremot kring 0 räcker det att slå på den i en timme.

Något som många inte tänker på är att det kan vara lönsamt att använda motorvärmare ända upp till +10 grader utomhustemperatur. Då räcker det med 30 minuter uppvärmning innan start, men du får ändå en märkbar bränslebesparing. Mest viktigt är även här att en snabbt uppvärmd motor sänker avgasutsläppen.

Använder du ett eluttag som styrs med fjärrkontroll, kan du slå på din motorvärmare utan att behöva gå ut till bilen. En programmeringsbar motorvärmare är ännu mer bekvämt. Se bara till att den är ansluten till en jordfelsbrytare, så att den bryter om fel uppstår. De flesta hushåll har sedan många år jordfelsbrytare.

Komplettera med värme i kupén

Det går givetvis även bra att använda en kupévärmare för att få det varmt och skönt i bilen, men tänk på att den normalt drar tre gånger så mycket el som motorvärmaren och därför inte ger samma ekonomibesparing. Att slippa skrapa rutorna vintertid är rätt skönt, men kupévärmaren behövs ju inte vår och höst.

Motorvärmare och anslutningskontakt ska alltid monteras av en fackman. Välj också en godkänd motorvärmare som är C-märkt och därmed uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Kontrollera uttag, sladd, stickpropp med jämna mellanrum och se till att de inte är skadade.

En dålig idé

Ett sätt som du INTE ska använda motorvärmaren på är att ha den på för länge. Att koppla in den på eftermiddagen och låta den gå ända till morgonen är en mycket dålig idé, då kommer elkostnaden vida överstiga värdet av den minskade bränsleförbrukningen. Men rätt använd kan motorvärmaren spara bränsle – och framför allt göra miljön en tjänst.

Ovan nämnda gäller för elektriska motorvärmare. Det finns även motorvärmare som drivs av bilens bränsle (bensin eller diesel). Det är bekvämt att slippa ansluta sladden, men miljöfördelarna försvinner. Avgaserna från förbränningen i bränsledrivna motorvärmare går ut i luften helt orenade – de är alltså inte en integrerad del av bilens avgasrening.

Avgasreningen för bilens förbränningsmotor är mycket noga reglerade av EU. Men bränsledrivna motorvärmare har inga regler alls när det gäller utsläppen. En elektrisk motorvärmare kan alltså vara riktigt bra för miljön – en bränsledriven motorvärmare är precis motsatsen!