Ladda elbilen hemma
PUBLICERAD 20/10/2020

Ladda elbilen hemma

Energi & värme Laddning av elbil hemma kan orsaka brand om du gör det på fel sätt. Genom att följa de rekommendationer som finns kan du sova tryggt och njuta av en fulladdad bil morgonen därpå.

Världens länder jobbar för att klara de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som bland annat innebär att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten. För att bidra jobbar till exempel Uppsala mot målet att vara fossilfritt till 2030. Vid årsskiftet fanns runt 100 000 elbilar eller laddhybrider. Det finns prognoser som pekar på att det kommer finnas upp mot 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige om 10 år. Det finns relativt gott om laddstationer över landet och det bli allt fler. Men det är ju onekligen skönt att kunna ladda bilen på hemmaplan under natten och därmed ha den fulladdad morgonen därpå. Det är möjligt att ladda elbilen i ett vanligt eluttag men det är inte optimalt. Elanläggningen i huset kan nämligen överhettas och orsaka brand. Det är därmed inte heller ok att ladda i motorvärmaruttaget. Det kan orsaka skador på elanläggningen och i värsta fall också leda till brand. 

Satsa på laddbox
Elsäkerhetsverket råder den som regelbundet ska ladda elbilen hemma att skaffa en laddbox med så kallat typ 2-don som klarar större belastning över längre tid. Dessa har också jordfelsbrytare och DC-övervakning som en extra säkerhet. En laddbox är både enklare, säkrare och upp till fyra gånger snabbare än ett vanligt vägguttag.

Ta hjälp av en auktoriserad elektriker med installation och kontroll av säkringar, jordfelsbrytare och kablar fram till laddboxen. Utöver att du måste dra fram kablar till laddboxen kan det vara nödvändigt att byta säkringar och att montera jordfelsbrytare om du inte redan har det. Om du vill ha koll på elmätningen och kunna styra laddningen på distans behöver du även kunna koppla upp laddboxen mot internet.

Placering av laddbox
Vill du ladda bilen under bar himmel utanför dörren eller i ett garage? Det finns olika typer av laddboxar som är framtagna för olika omständigheter. Välj laddbox utifrån var den ska placeras. Om fler bilar ska laddas kontinuerligt redan idag eller så småningom – välj en laddbox som klarar att ladda fler bilar samtidigt. Vissa kan fördela elen så att elanläggningen klarar belastningen. Oavsett vilken elbil du har kan du i regel ladda batteriet fullt på en natt. Hur lång tid det exakt tar att ladda just din bil beror dels hur stort batteriet är, dels vilken laddeffekt det kan ta emot. Laddningstiden beror även på laddboxens kapacitet och hur tomt batteriet är när du börjar ladda.

Kostnad för laddning
Hur långt du kommer på ett fulladdat batteri varierar. Medan ett batteri tar dig fem mil kan ett annat förflytta dig 60 mil. Längden beror även på årstiden. Ju kallare det är desto mer kraft behöver batteriet för att till exempel värma upp kupén. Kostnaden för att ladda ett batteri på hemmaplan varierar beroende på hur stort batteriet är. Enligt information på naturvårdsverkets hemsida kan du multiplicera batterikapaciteten i kWh med kostnaden för el som är cirka 1,8 kronor per kWh. En elbil med en batterikapacitet på 40 kWh kostar därmed cirka 72 kronor att ladda.

10 000 i bidrag 
Du kan få bidrag på 10 000 kronor när du investerar i laddning på hemmaplan. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om och går att söka av såväl privatpersoner som bostadsrättföreningar och samfälligheter samt bolag, kommuner, landsting och stiftelser. Det finns i dagsläget cirka 33 000 000 kronor att ansöka om hos Naturvårdsverket. Privatpersoner kan ansöka om och få bidrag för laddstationer under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten. Du kan ansöka efter att laddboxen är installerad och senast sex månader efter slutfört arbete. Ansökan görs via blankett som registreras fortlöpande och i den ordning de inkommer.

 

Av Thérése Larsson

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET OCH VILLÄGARNA