Guide: Mitt husdjur har skadat – täcker försäkringen?
PUBLICERAD 1/3/2022

Guide: Mitt husdjur har skadat – täcker försäkringen?

Aktuellt Våra älskade husdjur kan tyvärr orsaka skada på andra djur, personer eller egendom. Då gäller det att ha full koll på försäkringens villkor. Följ vår guide för att vara rätt förberedd i händelse av en olycka.

En bra djurförsäkring är något som vi rekommenderar alla djurägare. Skulle en olycka hända eller sjukdom uppstå kan det bli mycket kostsamt.

Kostnaderna för sjukvård är något som vi i Sverige sällan behöver fundera över. Men som djurägare kan man få en brutal påminnelse om vilka pengar det handlar om. Ett benbrott hos en hund eller katt med operation kan kosta upp mot 30.000 kronor. Och då behövs en försäkring!

I guiden nedan har vi listat de 7 viktigaste punkterna som du behöver tänka på, som ägare till ett husdjur.

1. Teckna djurförsäkring direkt

De flesta husdjur är ganska unga när de tas in i familjegemenskapen. Teckna djurförsäkring direkt, dels för att det brukar vara billigare för unga djur men också för att sjukdom kan uppstå tidigt.

Att byta försäkringsbolag kan man möjligtvis göra när djuret fortfarande är relativt ungt. Men de flesta försäkringsbolag tecknar inte försäkring på äldre djur. För hundar brukar gränsen gå vid 7–8 år.

2. Hemförsäkring är ett måste

Hemförsäkring har de flesta, men som djurägare är hemförsäkring helt nödvändigt. Skulle din hund bita ett annat djur eller en person blir du med största sannolikhet skadeståndsskyldig – och det täcks av hemförsäkringens ansvarsskydd.

Hemförsäkringen träder också in om ditt djur orsakar skada på egendom utanför hemmet. Exempelvis om din hund biter sönder något hos grannen.

Däremot gäller inte hemförsäkringen om ditt husdjur orsakar en skada i det egna hushållet. Skulle din glada hundvalp gnaga sönder dina exklusiva, handsydda läderskor från John Lobb så kan du glömma att hemförsäkringen täcker detta. Tyvärr.

Orsaken till att hemförsäkringen inte täcker skador från husdjur i det egna hushållet är enkel. Även om behovet finns så är den typen av skador mycket vanliga – och skulle bli en usel affär för försäkringsbolagen. 

3. Strikt ansvar för hund

Hundar är unika på många sätt, men de skiljer sig faktiskt också åt från andra husdjur när det gäller ansvaret vid olyckor. En hundägare har alltid ”strikt skadeståndsansvar”. Ett begrepp som nog är obekant för många djurägare.

Oavsett uppsåt eller orsak har en hundägare alltid fullt ansvar för sin hund. Typexemplet är om någon retar upp eller skadar en hund och den biter som svar – hur dumt personen än betedde sig så är det hundägaren som bär ansvar för de skador som uppstått.

Hundar är alltså unika. Strikt skadeståndsansvar gäller inte för exempelvis katter eller hästar. Undantagen är om djurägaren uppvisat vårdslöshet eller inte utövat tillräcklig tillsyn, något som kan vara svårt att bevisa i efterhand. Boskap, som kor och får, lyder under egna regler.

5. Ett husdjur är en ”sak”

Som djurägare låter det väldigt konstigt, men rent juridiskt är ett husdjur en sak. Om någon misshandlar eller dödar en annans husdjur betraktas det som skadegörelse och en sakskada.

Även stöld av djur räknas som sakskada. Att djuret har ett mycket större värde för ägaren – jämfört med marknadsvärdet – är inget som domstolarna tar hänsyn till.

Skulle en tik få valpar efter att en lösspringande hanhund passerat räknas det också som sakskada. Hanhundens ägare kan då bli skadeståndsskyldig.

Det som gör saken lite bättre för ägare av sällskapsdjur är att Högsta domstolen gjort ett undantag i den huvudregel som gäller. I en dom skriver HD: ”… skada på ett sällskapsdjur kan detta i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst och det får därför anses rimligt att ägaren söker vård för djuret även om kostnaden härför kan beräknas komma att överstiga djurets ekonomiska värde.”

I fallet ovan godkände HD veterinärkostnader som var fyra gånger högre än hundens marknadsvärde.

Om en djurägare misshandlar eller missköter sitt eget djur betraktas det som djurplågeri. Straffskalan för djurplågeri är på väg att skärpas till, ett lagförslag ligger ute och väntas träda i kraft 1 juli 2022.

6. Jämför försäkringar

Som alltid när det gäller försäkringar gäller det att vara en aktiv och informerad konsument. Att vara en trogen kund lönar sig sällan, ofta tjänar man på att byta försäkringsbolag då de som regel har ett rabatterat introduktionserbjudande för nya kunder.

Men som vi redan skrivit så är djurförsäkringar lite annorlunda, då bolagen inte tecknar ny försäkring på djur som är ”för gamla”. Var åldersgränsen går varierar mellan försäkringsbolagen.

När det gäller området djurförsäkringar har det hänt en hel del de senaste åren då nya aktörer klivit in på marknaden. Till exempel har det stora, brittiska företaget ManyPets etablerat sig i Sverige och utmanar för att kapa åt sig marknadsandelar.

7. Nödvärn är tillåtet

Tyvärr finns det hundägare som inte har kontroll på sina djur och det kan leda till att både du och din hund kan hamna i slagsmål. Som vi redan nämnt har hundägare alltid ett ”strikt ansvar” för sitt djur och kan få skadeståndskrav om det uppstår skador och kostnader.

Men blir du attackerad av en hund gäller nödvärnsrätten, du får alltså använda våld som självförsvar. Angrepp och försvar måste stå i rimlig proportion till varandra. Även den som hjälper någon som är utsatt för en attack har rätt till nödvärn. Men när angreppet upphör så upphör även rätten till nödvärn.

Att skydda sig med nödvärn är lagligt, leder inte till straff och eventuella skadestånd kan avvisas med hänvisning till nödvärnsrätten.