Bolåneräntan kan fördubblas – så förbereder du dig
PUBLICERAD 23/2/2022

Bolåneräntan kan fördubblas – så förbereder du dig

Ekonomi Räntorna är på väg upp och därmed även kostnaderna för ditt boende. Redan nu behöver du förbereda dig och göra en ny kalkyl – klarar du dubbel bolåneränta?

Under flera år har vi historiskt sett haft mycket låga räntor för bolån. Men nu syns allt fler tecken på att räntorna är på väg upp – och det kan gå snabbt.

Claudia Wörmann, boendeekonom på statliga SBAB Bank, säger i en intervju med SVT att hushållen bör ta höjd för dubbelt så höga boräntor.

”Många banker har börjat höja boräntorna och fler höjningar är att vänta framöver,” säger Claudia Wörmann.

”Känner man en oro är den kanske befogad,” fortsätter Claudia Wörmann till SVT. ”Då tycker jag absolut att man ska titta igenom (sin ekonomi). Vad är det jag ska göra? Hur ska jag fatta beslut om min ränta idag?”

För de som oroar sig för högre boräntor kan det alltså vara hög tid att titta över hushållsbudgeten. Kostnaden för räntorna till bolånet går att plocka ut som en post och den bör alltså fördubblas för att se hur det påverkar resten av budgeten.

Gör en ny budget

Pengarna på lönekontot har ju en tendens att vara slut när man närmar sig den 25:e varje månad. Inkomster och utgifter följs åt. Därför är det bra att få en mera detaljerad koll och dela upp sin hushållsbudget i två delar: inkomster och utgifter.

Att få koll på inkomster är relativt enkelt. Lön efter skatt, sjukersättning, olika bidrag (barnbidrag, bostadsbidrag) och eventuellt andra intäkter.

Utgifterna är betydligt knepigare, eftersom de är så många. Men de flesta av oss använder ju knappt kontanter längre, så uttagen på bankkontot ger en rätt god översiktsbild.

För att få en bättre bild räcker det inte med en månads utgifter. Försäkringar, gymavgift, fordonsskatt och underhåll/reparationer är till exempel sådant som bara betalas en gång – eller några gånger – per år.

Utgifterna är som regel så många att det blir rätt rörigt. Därför underlättar det om man delar upp dessa i grupper:

• Mat, hushållsprodukter

• Boende (hyra, lån, försäkring, drift)

• Bil (lån, försäkring, service, bränsle)

• Kommunikation (busskort, taxi, m.m.)

• Kläder och skor

• Fritid (gym, aktiviteter)

• Nöjen (restaurang, fik, pub, konsert, resor)

• Telefon, TV, bredband

• Sparande

Spara smart

Att ställa samman sina utgifter brukar bli en ögonöppnare för de flesta. ”Oj! Vi lägger 3.000 kronor varje månad på restaurang- och pubbesök.”

Måste man tajta till sin hushållsbudget gäller det att fokusera på det som går att påverka direkt. Nöjen, kläder och matinköp kan man vara mera försiktig med.

På medellång sikt går det att sänka kostnader genom att välja billigare försäkringar, byta till mindre bil (eller avstå), förhandla om bolånets ränta, välja bort streamingtjänster, med mera.

Ta ett område i taget och försök sänka kostnaderna. Även om det ”bara” är några hundralappar här och där som du sparar så kan det sammantaget bli rätt stora belopp årligen.

Den sista punkten på listan ovan är ”Sparande”, något som många har svårt att få till. Ett enkelt knep är att införa en automatisk överföring till ett sparkonto som sker varje månad. Syns inte pengarna på kontot så tänker man knappt på att det sparas ett visst belopp varje månadsskifte.

Även ett litet belopp på 500 kronor per månad blir en buffert på 6.000 kronor årligen. De pengarna behövs när det kommer oförutsedda utgifter, som exempelvis att tvättmaskinen rasar ihop.

Ett annat sparande som kan verka trist men verkligen behövs är till din kommande pension. Här behövs ett långsiktigt sparande och ju tidigare man kommer i gång, desto bättre är det.

Låter det krångligt att beräkna hushållsbudgeten så finns det en del verktyg på nätet. Till exempel Konsumentverkets Budgetkalkylen.

Dags att binda räntan?

Att minska sina boendekostnader handlar till stor del om att få så bra lånevillkor som möjligt.

Historiskt har det varit mest lönsamt att välja rörlig ränta. Men när räntan är på väg upp – och kan förväntas fortsätta uppåt – då kan det vara läge att binda sina lån.

Den stora fördelen med bunden ränta är att man är ”försäkrad” mot plötsliga och kraftiga höjningar av räntan. En nackdel med bundna lån är att det kan bli dyrbart att byta bank.

Även bankernas experter har svårt att se allt för långt in i framtiden, därför ökar också risken för banken. Att binda sin ränta i till exempel 5 år är alltid dyrare än att binda räntan 1 år.

Ha koll på snitträntan

Bankens ränta bygger på ett så kallat listpris. Det ska ses som ett utgångspris eftersom man som kund får rabatt på listpriset.

Listpriset används i bankernas marknadsföring men den siffra som är mycket mer intressant – och närmar sig verkligheten – är snitträntan. Sedan 2015 kräver Finansinspektionen att bankerna redovisar sin snittränta för bolån i olika tidsintervall, samt för rörlig ränta.

Hur mycket ränterabatt du kan få på ditt bolån avgörs i en förhandling mellan dig och bankens representant. Den förhandlingen består till stor del av hur banken ser på dig som kund och vilken ”risk” du utgör.

Din belåningsgrad påverkar till exempel möjligheten att kunna pruta på räntan. Om ditt boende är värderat till en miljon kronor och du behöver lån på 850.000 kronor är din belåningsgrad 85 procent – mer än så får banken inte låna ut.

Om din belåningsgrad istället är 70 procent ökar möjligheterna till att pruta ner räntan. Bäst rabatt får du om belåningsgraden är 60 procent eller mindre.

Försök pruta ner din ränta till minst snitträntan, helst en bit under. Går inte banken med på detta? Byt bank!

Byt bank ibland

Är du missnöjd med den ränterabatt du får är det dags att titta på alternativen. Finns det någon annan bank som erbjuder bättre ränta på ditt bostadslån?

Att byta bank kan upplevas som krångligt, vilket banken vet. Banken räknar kallt med att du som kund inte byter till en konkurrent och därför får du sämre ränterabatt på ditt bolån.

Men egentligen är det inte så krångligt att byta bank, det behöver inte ta mer än 3–5 dagar när du skaffat fram de handlingar som behövs. När processen påbörjas är det inte ovanligt att din ”gamla” bank plötsligt blir mer förhandlingsbar och ger ett nytt bud.

När man ska byta bank är det en nackdel med bundna lån. Din gamla bank kan kräva en så kallad ränteskillnadsersättning, vilket beroende på dina villkor kan bli ganska kostsamt.

Att byta bank har blivit vanligare de senaste åren. Men vi konsumenter är fortfarande rätt obenägna och tyvärr får man inte speciellt många fördelar genom att vara en ”trogen kund” – snarare tvärtom. 

Källa SVT