Den nya energimärkningen för vitvaror – det här betyder den
PUBLICERAD 29/11/2021

Den nya energimärkningen för vitvaror – det här betyder den

Energi & värme Den 1 mars 2021 infördes en ny energimärkning på vitvaror, TV-apparater, datorskärmar och digitala informationsskärmar. Den synliggör energianvändningen för konsumenten redan innan själva köptillfället och är tänkt att hjälpa dig välja energieffektiva produkter.

Nya energiklasser

Produkter har blivit allt mer energisnåla med åren, men nu har det beslutats att energimärkningen med skalan A+++ till D ska ändras och ersättas av skalan A till G för att tydliggöra märkningen. Färgerna på pilarna kommer vara de samma.

Kallare i kylen

Sedan länge har 5 grader varit den rekommenderade temperaturen i kylskåpet, men nu ändras den till 4 grader och ställer skärpta informationskrav på tillverkarna. En grad – som kan göra stor skillnad för energiförbrukningen i hemmet.

Mindre ljud från diskmaskinen

Det nya energimärket för diskmaskiner visar energiförbrukningen per 100 cykler och antalet kuvert, vattenförbrukning, längden på tvättcykel – plus ljudnivån i en skala A-D. 

Buller visas även i ny skala

För att göra det enklare att jämföra ljudnivån på olika modeller av produkter kommer den nya generationen energimärkning visas både i antal decibel – och på skalan A-D (A betyder lägre ljud än D.)

Gemensam märkning för EU-länderna

Energimärkningen kommer också vara obligatorisk och gemensam för EU-länderna. I framtiden kommer den finnas på fler produktområden, som till exempel lampor. 

Förhoppningsvis kommer den nya energimärkningen leda till ännu fler och bättre klimatsmarta produkter och vidare utveckling. Läs mer på energimyndigheten.se

 

Källa: Energimyndigheten